„Naše největší obavy jsou jako draci, hlídající naše nejhlubší poklady.“

– Rainer Maria Rilke

Naše sny, vztahy, kariéra a vášně ~ vše, čím bychom se mohli stát ~ stojí na základech naší duševní, fyzické a emoční pohody.

Kolísání hladiny energie, emoční turbulence, obecný nedostatek naplnění, neschopnost stabilně se přibližovat k cílům a důsledně rozšiřovat svůj smysl ~ to vše je výsledkem selhání priorit a udržování té nejcennější oblasti našeho života: zdraví.

Toto selhání, které je v naší moderní společnosti normou, vytváří narušený vztah mezi myslí, tělem a duchem.

Pokud si máme po právu nárokovat vitalitu, máme-li vést účelný život, máme-li pomáhat, musí se naše zdraví stát naší prioritou a každodenní praxí. V opačném případě nevyhnutelně selháváme v tom, čeho jsme schopni intuitivně dosáhnout ~ nebo dosahujeme toho, co jsme považovali za důležité pro nás, ale přesto jsou výsledky neuspokojivé a nenaplňující.

Vitalita, štěstí, naplňující práce a harmonické vztahy jsou plody, které se rodí ze silného závazku k praktikování zdraví a sebe-mistrovství. Pevně se držet tohoto závazku vyžaduje konfrontační úsilí, které je těžké udržet, pokud jsme na to sami.

Smyslem RYŪ Akademie je podpořit a usnadnit vaši životní cestu.

RYU AKADEMIE
STUDIUM

akademie

AKADEMIE

Realizace a posílení osobního ~ profesionálního ~ duchovního mistrovství skrze komplexní, multidisciplinární a introspektivní studijní vzorec. RYŪ Akademie nabízí jediný systematický a efektivní přístup k holistickému vzdělání v oblasti sebe-rozvoje, zdraví, životního stylu a úspěchu pro veřejnost i profesionály v Česku a na Slovensku. Obsahem studijního ročníku o délce 12 měsíců jsou nahrané video přednášky, materiály, kvízy, PDF skripta, měsíční on-line videohovory s hlavním odborným lektorem + členství v komunitě RYŪ zdarma
VÍCE INFO A REGISTRACE
[hurrytimer id="6374"]