1. ‚Ego‘ je z psychologického hlediska:

2. Které základní principy zdraví a vitality nám předal ‚první léčitel‘ Hippokrates?

3. Ve které fázi ‚Cesty hrdiny‘ potřebujeme upevňovat svou víru v sebe a svůj cíl tak, aby nás okolí nemohlo ovlivnit?

4. Která z možností níže je PŮVODNÍM archetypem sociálních sítí?

5. Naše vnitřní ‚stíny; mají největší negativní vliv na náš život, __________

6. Tělo ~ mysl ~ duch:

7. Naše tělo můžeme specifikovat jako ‚kybernetický systém‘, což je:

8. Pokud nás inspiruje nějaký sen nebo životní oblast a máme tendence vzdávat se ještě před startem, přes kterou z fází ‚Cesty Hrdiny‘ máme problém se dostat?

9. Zvýšená intenzita pocení, tepová frekvence a zrychlený dech jsou příznaky

10. Jestliže je aktivní jedna větev autonomního nervového systému, funkce druhé bude přímo úměrně omezena.

11. Se kterou funkcí ANS můžeme spojit ‚katabolické‘ procesy v těle:

12. Největší mentální i fyzickou aktivitu bychom měli z hlediska cirkadiánního rytmu plánovat na:

13. Označte všechny ženské dominantní hormony

14. Alchymický symbol ‚kamene mudrců‘ můžeme prakticky využít v tomto pořadí:

15. Princip introspekce, klidu a odpočinku řadíme pod element:

16. Inzulin - hormon pro regulaci krevního cukru získáváme primárně z:

17. Svaly, kosti a šlachy jsou z hlediska přežití důležitější než orgány a žlázy.

18. „Mám zácpu, která se mi střídá s průjmy.“ Na které zóně potřebujeme zapracovat v návaznosti na životní styl?

19. Potenciálního klienta v předchozí otázce bolí v zádech, když se zvedá ze židle. Jaký zónový cvik doporučíte?

20. Žena (23 let) má potíže s metabolismem, ztrácí vlasy a otéká jí krk. Na kterou zónu je potřeba se zaměřit?

21. Na co by se žena z předchozí otázky měla zaměřit nejdříve?

22. Muž (50 let), dva měsíce po výhřezu ploténky. Stěžuje si na křeče v břiše a únavu. Co můžeme hrubě identifikovat?

23. Pokud máme jakýkoliv zdravotní problém, nejdříve je vhodné prověřit:

24. Pokud máme součet Elementů celkem 325 bodů, jak často si můžeme dovolit sporty?

25. Negativní lidé a situace na naší životní cestě, slouží...

26. Mezi naše varianty životních voleb a rozhodnutí patří:

27. Kód 1 ~ 2 ~ 3 ~ 4 významově skrývá tyto principy:

28. Hormon naší motivace k práci a procesu tvorby se nazývá:

29. Pod rychlou a kontraproduktivní sekreci / produkci motivačního hormonu spadají tyto činnosti (3x správná možnost):

30. Pro psychicky i hormonálně zdravou motivaci potřebujeme odměny (cíle) dosahovat /pracovat / trpět.

31. Technika „Mapa pokladů“ patří k:

32. Správné stanovení bezprostředního cíle bude podle pravidla +50% vypadat takto:

33. Mezi pravidla tvorby každého úspěšného plánu nepatří

34. Kolik máme pravidel plánování a ve které řadě se v Pyramidě RYŪ nacházejí?

35. Pokud naši vůli na škále 1-10 ohodnotíme číslem menším než 7 (více správných):

36. Diverzifikace z hlediska finanční gramotnosti znamená

37. Osobní a kolektivní interiér můžeme funkčně i symbolicky zařadit pod:

38. Náš plán je _________, proto je nezbytné jej pravidelně _____________.

39. Primární kroky 3. kategorie řešíme:

40. „Náš život má takový smysl, _________.“

41. Peníze které mám uložené na svém bankovním účtu jsou moje.

42. Peníze (měnu) kryje:

43. Pokud stoupne inflace, ______ (více správných)

44. Hlavní rozdíl mezi cennými penězi (např. drahými kovy) a měnou je, že jsou peníze narozdíl od měny:

45. Princip aktualizované rezervy spočívá v:

46. Jestliže se nyní nacházíme v historickém cyklu prosperity, _______:

47. Pravidlo „Zisk = Riziko“ znamená:

48. Peníze jsou směnkou ________.

49. Pokud nemám dodatek klientů, v zásadě to může být způsobeno (více správných):

50. Podle výzkumu denně máme rozhodovací kapacitu:

51. Jakým způsobem je možné proměnit „olovo“ ve „zlato“?

52. Kolik si můžeme říct na naši službu?

53. Pokud si nás klient nemůže dovolit,

54. ____Dej a ____ Ber

55. Můj dominantní typ učení a tvorby je:

56. Jak můžeme zvyšovat svoji hodnotu? (Více správných)

57. Většina lidí se s maximální efektivitou učí tímto jedním systémem (procentuálně) v kombinaci s ostatními:

58. Jakým způsobem zle zjistit dominantní a sub-dominantní systém učení u nás nebo u klienta?

59. Pod zkratkou NPVO se skrývá význam:

60. Do které fáze NPVO můžeme zařadit hrubý obsah knihy, včetně nadpisů kapitol a ilustrací?

61. Variabilita označení při tvorbě poznámek a zápisků znamená:

62. Pro zvýšení efektivity vstřebávání nových informací a technik můžeme použít:

63. „Krizové“ studium znamená:

64. Karma je princip __________ a pokud máme špatnou karmu, máme ________________.

65. Čas je:

66. Pokud potřebujeme „více času“,:

67. V dnešní době vyhrává ________.

68. Abychom byli co nejrychlejší, přesto ale zůstali kvalitní, potřebujeme ovládat:

69. „Úroveň inteligence a kvalita kognitivní funkce neovlivňuje naši schopnost práce s časem.“

70. Jestliže vídáme člena rodiny 2x ročně, kolikrát se ještě uvidíme, pokud zemře do 10 let?

71. Princip časových rámců spočívá v:

72. „Memento Mori“ si můžeme přeložit jako:

73. Čím je v dnešní době často způsobena hormonální nerovnováha u mužů a žen:

74. Ženy se obecně soustřeďují na _____, muži na ______.

75. Historicky dominantní pohlaví ve vedení civilizací jsou:

76. Nemůžeš dát to, _______

77. Vyhoření vůdce vyústí v:

78. Nás vnitřní nepřítel:

79. Pravda a lež:

80. Od konfliktu na čas odcházíme v případě, že:

81. Zdrojem 1- a +1 je:

82. „Mám tě ráda, protože se ke mě tak hezky chováš“ - je láska:

83. Sucho, horko, tvrdost, síla, logické myšlení:

84. Motorem, pro náš dětský vývoj i životní směr, je zpočátku především:

85. „Wu Chi“ můžeme významově přeložit jako:

86. „Co není, __________“.

87. Z pohledu práce s mincí - Jak vyvážíme náhlé povýšení v práci na vedoucí pozici?

88. Sabotážní vzorce i produktivní vlastnosti našich rodičů můžeme spravovat přes:

89. Povahový element ohně je pasivní a soustřeďuje se na lidi.

90. Mezi základní pohyby nepatří:

91. Pokud jsme pánem / paní svého těla i mysli, jednáme z pozice:

92. Pomocí instinktu komunikujeme s:

93. Mužskou řeč těla můžeme elementárně přirovnat k _____ a ženskou k _________.

94. Muži obecně dominantně argumentují skrze ________, ženy zase _________.

95. Typ člověka, jehož životní rozhodnutí nedávají logický smysl, můžeme zařadit pod:

96. Jak můžeme dostat pravdu na naši stranu?

97. Jako dole, ____________.

98. Stres se z ____________ úrovně přenáší přes ___________ k ____________.

99. Příčina fyzické manifestace většinou pochází z:

100. Abychom byli schopni širšího vnímání, potřebujeme se:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *