1. Čím je v dnešní době často způsobena hormonální nerovnováha u mužů a žen:

2. Ženy se obecně soustřeďují na _____, muži na ______.

3. Historicky dominantní pohlaví ve vedení civilizací jsou:

4. Nemůžeš dát to, _______

5. Vyhoření vůdce vyústí v:

6. Jangová nerovnováha archetypu vůdce:

7. Nás vnitřní nepřítel:

8. Nemusím ale:

9. Pravda a lež:

10. Jakmile se ocitneme uprostřed konfliktu, je optimální:

11. V rámci konfliktu máme 3 možnosti. Které to jsou?

12. Většina přehnaně agresivních reakcí oponenta vzniká:

13. Od konfliktu na čas odcházíme v případě, že:

14. Náš charakter, hodnoty a životní výsledky ovlivňuje:

15. V rámci okruhu důvěry - kdo má nad námi, v případě zrady, největší převahu:

16. Král a Královna:

17. Pokud máme ve svém okruhu toxického člena rodiny:

18. Psychologické průzkumy dokazují, že muži, kteří se dominantně stýkají s dětmi a ženami:

19. Psychologické průzkumy dokazují, že ženy, kteří se dominantně stýkají s dětmi a ženami:

20. Životní překážky osobního charakteru nepatří do prostředí práce:

21. „Jeden za všechny, _______________.“

22. Tvorba nových kontaktů a vztahů nám propůjčuje:

23. Princip obrácené pyramidy tlaku spočívá v:

24. Abychom byli schopni přitahovat optimální členy kmene, potřebujeme mít tuto vlastnost:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *