1. Peníze které mám uložené na svém bankovním účtu jsou moje.

2. Peníze (měnu) kryje:

3. Inflace v procentech činí ročně cca:

4. Pokud stoupne inflace, ______

5. Zůstatky na našich online účtech jsou:

6. Hlavní rozdíl mezi cennými penězi (např. drahými kovy) a měnou je, že jsou peníze narozdíl od měny:

7. Bezpečí patří do našich ještěřích alarmů. Pod tuto kategorii v dnešní moderní době spadá(jí):

8. Abychom dokázali tvořit efektivní rezervní, splátkové i investiční plány, potřebujeme:

9. Pokud se dostaneme do insolvence / exekuce, můžeme se ocitnou v situaci, kdy nám bude zabaven veškerý majetek. Na toto se můžeme připravit:

10. Výše rezervy pro náhlé události se může pohybovat okolo:

11. Princip aktualizované rezervy spočívá v:

12. Jestliže se nyní nacházíme v historickém cyklu prosperity, _______:

13. Mezi finanční produkty můžeme zařadit:

14. Mezi nemovitosti můžeme zařadit:

15. Do komodit můžeme zařadit:

16. Zvolte ty z možností, které v návaznosti na materiál v této lekci vystihují koncept pasivního příjmu.

17. Pravidlo „Zisk = Riziko“ znamená:

18. Pokud mám založenou živnost, kde také pracuji, jsem [podnikatelem].

19. Stačí mi 10 milionů?

20. Peníze jsou směnkou ________.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *