1. Co stojí za slovem NIC v citátu „Nic dává smysl“?

2. Jazyk TICHA se může projevit jako:

3. Smyslová deprivace může pomoci při zkoumání svého nitra.

4. Jako dole, ____________.

5. Na jaké vibrační frekvenci se nachází emoční projev Vůle?

6. Barva horní hranice lidské percepce světla je:

7. Minerály a nerosty nejsou pohyblivé.

8. Skrze který fyziologický systém v těle jsme schopni (primárně) vnímat energie/informace?

9. Stres se z ____________ úrovně přenáší přes ___________ k ____________.

10. Posvátný poslech symbolicky přiřadíme k:

11. Jako lidské bytostí máme schopnosti komunikace s rostlinami.

12. Mezi biologické oscilátory patří:

13. Při praxi pravidla 5 vteřin identifikujeme logické myšlení:

14. Pro skutečně efektivní rozhodnutí potřebujeme rozmezí:

15. „Špatná volba existuje.“

16. Jaký název nese taroková karta vedle karty Vůz? Co znázorňuje tmavý sloup?

17. Runa Gebo může symbolicky znázorňovat:

18. Výsledkem techniky simulace a pravděpodobnosti je:

19. Příčina fyzické manifestace většinou pochází z:

20. Abychom byli schopni širšího vnímání, potřebujeme se:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *